F drag

Bir cisim bir volume içerisinde ilerlerken, şekli ne olursa olsun, 2 durum arasında bir bölgeyi tarar ve taradığı bölgenin hacmi, kendi kesit alanı ile aldığı yolun çarpımına eşittir.

A: tarayan cismin taradığı bölgeye dik kesit alanı

Ek = 1/2 * m * V^2          // kinetik enerji = 1/2 * kütle * hız*hız
E = F * Δx              // enerji iş = kuvvet * alınan yol
m = d * Vol             // kütle = özkütle * hacim
Ek = 1/2 * (d * Vol) * V^2      // kütle yerine özkütle ve hacim yazılır
Vol = A * Δx             // hacim = alan * alınan yol
Ek = 1/2 * d * V^2 *(A * Δx)     // hacim yerine taranılan alanın hacmi yazılır  
1/2 * d * V^2 *(A * Δx) = F * Δx   // enerji formülleri eşitlenir hacim yerine 
F = 1/2 * d * V^2 * A        // formül sadeleştirilir. etki kuvvetinin formülü bulunur
Fdrag  = -1 * 1/2 * d * V^2 * A * k // tepki kuvvetinin formülü etkiye eşittir. fakat zıt yönlü olduğundan -1 ile çarpılır ve cismin şekilinin oluşturduğu direnci hesaba katabilmek için k katsayısı eklenir.

K = -1/2 * d * A * k         // sabit değerleri çarparak atış sabiti bulunur.

Fdrag = V^2 * K            // sadeleşmiş formül bu şekilde olacaktır. fakat sonuç scalardır.

Fdrag_vector = norm(V) * ||V|| * K  // vektör işlemleri için hızın birim vektörü ile boyutu ve atış sabiti çarpılarak Fdrag vektörü bulunabilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.