id Çekiliş tarih sayı1 sayı2 sayı3 sayı4 sayı5 sayı6 sayı7 sayı8 sayı9 sayı10 sayı11 sayı12 sayı13 sayı14 sayı15 sayı16 sayı17 sayı18 sayı19 sayı20 sayı21 sayı22