Fibonacci :  an = an-1 + an-2


0

1

1

2

3

5

8

13

21

 

 

an-2 = b dersek

bn+2 = bn+1 + b olur

düzenlersek

b = bn+2 – bn+1

yani ters fibonacci olur bu sayede negatif yöne doğru gideriz.


-21

13

-8

5

-3

2

-1

1

0

1

1

2

3

5

8

13

21

 

Fibonacci nin negatif yönüne de gidildiğinde gene fibonacci serisi

ortaya çıktığını görürüyoruz. Fakat bir – bir + olarak devam eder.